» Výrobný proces

Príprava ovocia:

Ovocie, z ktorého ideme pripravovať kvas, má byt čo najviac dozreté, musí obsahovať čo najvyšší obsah cukru, výraznú arómu. Nesmie byť postihnuté hnilobou ani plesňami. Na výrobu destilátov sa malé nedozreté a zdeformovane plody nehodia, pretože obsahujú málo sacharidov a aromatických látok. Použitím čistého, zrelého a zdravého ovocia dosiahneme pravý, kvalitný a jemný destilát. Plesnivé a hnilé plody zvyšujú obsah kyseliny octovej, ktorá pôsobí toxicky na kvasinky a proces kvasenia je tým spomalený.

Príprava kvasu:

Ovocie plníme do plastových potravinárskych nádob, ktoré dôkladne vyčistíme. Nádoby musia mať kvasné uzávery, aby mohol unikať oxid uhličitý. Kvasné nádoby by sa mali plniť naraz, pretože postupným dopĺňaním ovocia hrozí hnitie a plesnenie kvasu. Kvasenie prebieha najlepšie, keď je ovocie rozdrvené na kašu, vtedy dosiahneme uvoľnenie šťavy, rozmiestnenie cukru a rýchlejšie rozmnoženie kvasiniek. Slivky, marhule, mirabelky, čerešne a pod. treba odkôstkovať. Kôstky obsahujú jedy. Hrušky a jablka musia byť celkom rozdrvené, tým bude kvas rýchlejšie a lepšie kvasiť.

Kvasenie:

Nádoby, v ktorých máme kvas musia mať priaznivé podmienky, kde sa prostredníctvom kvasiniek zabezpečí stabilita cukrov. Keď je teplota nízka, kvasinky sa pomaly rozmnožujú, a pri vysokej teplote hrozí zoctovenie kvasu. Nato aby bol destilát chuťovo jemnejší, a mal lepšiu arómu, ideálna teplota by mala byť medzi 16 - 18 °C. Keď nemáme priaznivé podmienky, neprebehne čisté kvasenie, kde dochádza k tvorbe malého množstva etanolu. Toto spôsobuje, že dostávame podradný destilát, ktorý zapácha. Kvas ihneď po dokvasení je potrebné destilovať. Dlhým státím kvasu riskujeme stratu obsahu alkoholu.

Destilácia:

Destilácia je proces, kde sa delia kvapalné zmesi do rozdielnych bodov varu látok, z ktorých sa zmes skladá. Destilát možno rozdeliť na tri časti: ukvap, jadro, dokvap. Tieto hlavne frakcie, je preto potrebné, detailne oddeliť. Kvalitnejšie jadro a väčšiu výťažnosť dosiahneme pomalou destiláciou. Destilácia sa musí konať v medených kotloch, pretože jej pôsobením vznikajú v reakciách zlúčeniny dôležité pre akosť destilátu.

Skladovanie destilátu:

Charakteristické pre daný druh destilátu je jadro, ktoré obsahuje harmonicky zladené vonné a chuťové látky. Riedi sa destilovanou čerstvou vodou. Pri koncentrácii 50 - 53 % objemu etanolu vznikajú najlepšie senzorické vlastnosti destilátov.

Zretie destilátov:

  1. Sklenú fľašu naplníme približne 60 % destilátu. Fľašu treba nechať uzatvorenú, a vzduch nad destilátom vymeniť v priebehu týždňa 6 - 8 krát. Tým sa zníži obsah acetaldehydu.
  2. Uzatvorenú fľašu s destilátom necháme zrieť približne 2 mesiace pri teplote 20 – 30 °C v tmavej miestnosti.
  3. Destilát zlejeme do fľaše, kde sa snažíme zaplniť celý jej objem a skladujeme. Najvhodnejšie nádoby na skladovanie destilátov, sú sklenné, antikorové alebo drevené.
  4. Kvalita destilátu je najlepšia po 2 – 6 rokoch skladovania.