» Cenník

Cena za 1 liter 50 % destilátu je 4,70 eur. V cene je zahrnutá aj spotrebná daň, ktorá je určená zo zákona a pre jedného pestovateľa a domácnosť predstavuje 5,40 eur na 1 liter 100 % alkoholu. V cene sú započítané aj náklady na plyn a ostatné energie, obsluhu pálenice a likvidáciu výpalkou. Riedenie vodou na to určenou je zdarma.

Podľa zákona je možné v pestovateľskej pálenici vypáliť v jednom roku, ktorý začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roku 43 litrov la (100 %) alkoholu, čo predstavuje 86 litrov 50 % alkoholu so zníženou spotrebnou daňou o polovicu.

Sadzba dane

Zákon č. 474/2009
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
SADZBA DANE
Základná sadzba dane
10,80 eur/ la = 5,40 eur / 50 % alkoholu

Znížená sadzba dane
5,40 eur/ la = 2,70 eur / 50 % alkoholu